World Bee Day Internationaal

Dit is de officiële Engelse tekst. Voor Nederlandse vertaling zie onderin deze pagina
About the initiative of World Bee Day

Raising public awareness of the importance of bees and apicultural products and protecting bees and beekeeping sector contribute to poverty alleviation, hunger eradication and preserving healthy environment and its biodiversity.

Website World bee day Internationaal

“To Bee or Not To Bee”
Bees, as pollinators, play an important role for humankind in terms of providing food, food security and nutrition, sustainable agriculture, biodiversity, climate change mitigation, and a healthy environment.

Unfortunately, in recent years bees have been facing increasing threats; raising public awareness of the importance of bees can and must contribute to boosting collective actions to protect them and their habitats.

Therefore, in 2014 the Slovenian Beekeeper’s Association launched the proposal that WORLD BEE DAY be celebrated. The World Bee Day initiative was supported by the Republic of Slovenia and backed by Apimondia, the beekeepers’ umbrella association.

In the context of the World Bee Day initiative, the Ministry of Agriculture, Forestry, Food of the Republic of Slovenia is actively involved in information and promotion activities related to the initiative, also with an interactive exhibition in a form of pavilion called Bee World, and other related projects.

After over three years of efforts a resolution to declare 20 May World Bee Day was unanimously adopted within the Economic and Financial Committee (Second Committee) of the UN General Assembly in New York on 17 November.

It is supported by all UN Member States, with 115 states being co-signatories or the so-called co-sponsors of the resolution, including the largest states such as the USA, Canada, China, Russia, Brazil, Argentina, Australia, India and all EU Member States.

Nederlandse vertaling:

Over het initiatief van World Bee Day

Het publiek bewust maken van het belang van bijen en bijenteeltproducten en de bescherming van de bijen en de bijenteelt dragen bij aan armoedebestrijding, de uitroeiing van de honger en het behoud van een gezond milieu en de biodiversiteit ervan.

Website Word Bee Day Internationaal

“Too bee or Not to Bee”

Bijen, als bestuivers, spelen een belangrijke rol voor de mensheid op het gebied van voedselvoorziening, voedselzekerheid en voeding, duurzame landbouw, biodiversiteit, matiging van de klimaatverandering en een gezond milieu.

Helaas hebben bijen de afgelopen jaren te maken gehad met toenemende bedreigingen; het publiek bewust maken van het belang van bijen kan en moet bijdragen aan het stimuleren van collectieve acties om hen en hun leefgebieden te beschermen.

Daarom lanceerde de Sloveense Imkervereniging in 2014 het voorstel om WORLD BEE DAY te vieren. Het World Bee Day-initiatief werd gesteund door de Republiek Slovenië en werd ondersteund door Apimondia, de koepelvereniging van de imkers.

In het kader van het World Bee Day-initiatief is het ministerie van Landbouw, Bosbouw en Voedselvoorziening van de Republiek Slovenië actief betrokken bij informatie- en promotieactiviteiten in verband met het initiatief, ook met een interactieve tentoonstelling in de vorm van een paviljoen met de naam Bee World, en andere gerelateerde projecten.

Na meer dan drie jaar van inspanningen werd op 17 november in New York unaniem een ​​resolutie aangenomen voor de verklaring van 20 mei World Bee Day in het Economisch en Financieel Comité (Tweede Comité) van de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Het wordt gesteund door alle VN-lidstaten, waarbij 115 staten mede-ondertekenaars zijn of de zogenaamde co-sponsors van de resolutie, waaronder de grootste staten zoals de VS, Canada, China, Rusland, Brazilië, Argentinië, Australië, India en alle EU-lidstaten